Ældresagens Kegleklub Sønderborg

Om klubben

Prøv det

Er du medlem af Ældre Sagen, og har du lyst til at dyrke motion i hyggeligt selskab, så har du nu mulighed for at prøve, om keglespillet er en velkommen aktivitet for dig. Lyder det interessant for dig, kan du kontakte kegleklubbens formand Bitten Schmidt for at høre nærmere.

Kontingent

Prisen for at blive medlem af klubben og deltagelse i keglespillet er for tiden kun 150 kr. pr. kvartal. Deltagelse i turneringer er gratis for medlemmer.

Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem, kan du hente en indmeldelsesblanket ved at klikke HER. Blanketten bedes sendt til Bitten Schmidt

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af ÆldreSagens Kegleklub, kan du hente en udmeldelsesblanket ved at klikke HER. Blanketten bedes sendt til Bitten Schmidt

Adresseændring

Skifter du adresse, kan du meddele klubben ved at hente og udfylde adresseændringsblanketten, og sende den til Bitten Schmidt.

Keglespillet

Er ikke kun et spil, men også en oplagt mulighed for socialt samvær med hygge og en god snak med hinanden.

Spilletider

Der spilles holdvis én gang om ugen hele året fra mandag til fredag.
Keglespillets varighed svinger mellem 2- 3  timer pr. gang, ligeligt fordelt med spil på banen og hygge i de tilstødende lokaler.
Foruden den ugentlige motion og træning er der mulighed for deltagelse i diverse stævner og turneringer både lokalt og eksternt i Sønderjylland.

Lidt om spillet

Banen er 35 cm. bred og 23 meter lang og kuglerne vejer omkring 3 kg.
I alt sin enkelthed går det ud på med et enkelt kast at vælte 9 kegler for enden af banen.
Kastene afgives enten med én hånd eller to-håndsfatning.